Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456485)

Client
Gmina Miasto Kołobrzeg
State
zachodniopomorskie
Address
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
Phone
+48 94 35 51 580,
Fax
+48 94 35 237 69
www
www.kolobrzeg.pl
E-Mail
przetargi@um.kolobrzeg.pl,
Created
2019-03-15

Gmina Miasto Kołobrzeg

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg zachodniopomorskie tel. +48 94 35 51 580, fax. +48 94 35 237 69 REGON 33092073600000 www.kolobrzeg.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: ELEMENT A 1) Branża drogowa. 2) Branża sanitarna. 3) Branża elektryczna. 4) Obsługa geodezyjna budowy. 5) Dokumentacja powykonawcza. ELEMENT B 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe). 3) Roboty ziemne. 4) Roboty technologiczne. 5) Dokumentacja powykonawcza.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233226-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy 00/100).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information