„DOSTAWA DOLOMITU DEWOŃSKIEGO”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456482)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
State
mazowieckie
Address
05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 36
Phone
227 806 421
Fax
227 806 421
www
www.powiat-otwock.pl
E-Mail
zdp@powiat-otwocki.pl
Created
2019-03-15

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36 05-480 Karczew mazowieckie tel. 227 806 421 fax. 227 806 421 REGON 14848593000000 www.powiat-otwock.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „DOSTAWA DOLOMITU DEWOŃSKIEGO”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: a) Część I – dostawa dolomitu dewońskiego frakcji 4 -31,5 mm w ilości 3 820 t b) Część II– dostawa dolomitu dewońskiego frakcji 31,5-63 mm w ilości 2 000 t. Informację dla część I i II: a) Zamówione kruszywo wykorzystywane będzie do realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego oraz do bieżącego utrzymania dróg (remonty bieżące). b) Zamówienia będą dokonywane sukcesywnie, w miarę rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. c) Zamówione kruszywo musi być zgodna z PN-EN 13043:2004. d) Miejsce dostawy: miejsce wskazane przez Zamawiającego na drogach powiatowych Powiatu Otwockiego. e) Odbiór wytworzonej masy w godzinach od 7 00 do 2200 f) Koszt transportu za dostarczenie zamówionej mieszanki ponosi Dostawca - musi być wliczone w cenę. g) Kruszywo należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. h) Możliwość wcześniej uzgodnionego poboru kruszywa w dniach wolnych od pracy. i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli jakości kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym. Kontrola może odbyć się nie więcej niż 4 razy w okresie obowiązywania umowy i zostanie przeprowadzona na koszt Wykonawcy. j) Do każdej partii odbieranego towaru powinien być dostarczony dokument WZ i kwit wagowy oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone kruszywo odpowiada wymaganej normie. k) Kupowany produkt powinien posiadać aprobatę techniczną, atest lub inny dokument stwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 13043:2004. l) Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy po telefonicznym uzgodnieniu ilości, potwierdzonych pisemnym zamówieniem przesłanym e-mailem lub faksem. m) Fakturowanie za odbierany produkt będzie się odbywała raz w miesiącu. Do każdej faktury należy dołączyć kopie WZ oraz zestawienie miesięczne pobranego kruszywa z podaniem daty dostawy oraz miejsca oraz zestawienie ilości wykorzystanego kruszywa. n) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej ilości zamówionej mieszanki mineralno-asfaltowej do 40% zamówienia. o) Opcja zostanie uruchomiona po wykorzystaniu zamówienia podstawowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 14212200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information