ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KONSOLETY DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM ORAZ URZĄDZENIA TYPU RUCHOMA GŁOWA

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456480)

Client
Miejski Ośrodek Kultury
State
wielkopolskie
Address
64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego
Phone
065 529 99 85
Fax
065 529 99 85
www
www.mok.leszno.pl
E-Mail
ksiegowosc@mok.leszno.pl
Created
2019-03-15

Miejski Ośrodek Kultury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Kultury ul. Bolesława Chrobrego 64-100 Leszno wielkopolskie tel. 065 529 99 85 fax. 065 529 99 85 REGON 86554000000000 www.mok.leszno.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KONSOLETY DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM ORAZ URZĄDZENIA TYPU RUCHOMA GŁOWA

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem konsolety do sterowania oświetleniem oraz urządzenia typu ruchoma głowa zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31527270-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: Dla części nr 1: 8.000,000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Dla części nr 2 : 3.000,00.,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information