Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu przy ul. 3 Maja (od ul. Warszawskiej do Majkowskiej) oraz przy ul. Majkowskiej (od ul. 3 Maja do Al. Wojska Polskiego) - ETAP II i III

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456477)

Client
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
State
wielkopolskie
Address
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A 71
Phone
42 62 598 52 79
Fax
+48 62 598 52 74
www
www.oswietlenie.kalisz.pl
E-Mail
gstepniewski@ouid.pl
Created
2019-03-15

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 71 62-800 Kalisz wielkopolskie tel. 42 62 598 52 79 fax. +48 62 598 52 74 REGON 25068002400000 www.oswietlenie.kalisz.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu przy ul. 3 Maja (od ul. Warszawskiej do Majkowskiej) oraz przy ul. Majkowskiej (od ul. 3 Maja do Al. Wojska Polskiego) - ETAP II i III

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oświetleniowej linii kablowej w Kaliszu przy ul. 3 Maja (od ul. Warszawskiej do Majkowskiej) oraz przy ul. Majkowskiej (od ul. 3 Maja do Al. Wojska Polskiego) w zakresie etapu II i III, obejmująca: − demontaż istniejących słupów w ilości 37 szt. wraz z oprawami w ilości 37 szt. − wymiana istniejących latarni (słupa wraz z oprawą) w ilości 3 szt. − montaż i stawianie słupów w ilości 52 szt. wraz z oprawami w ilości 52 szt. − ułożenie linii kablowej o długości ok. 1774 m Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę systemu zdalnego zarządzania dla opraw, które zostaną zainstalowane w ramach niniejszego postępowania. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych do SIWZ dokumentach na które składają się:  opis techniczny, schematy, obliczenia fotometryczne, dokumenty formalne  przedmiar robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information