Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Michów

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456476)

Client
Gmina Michów
State
lubelskie
Address
21-140 Michów, Rynek I 16
Phone
81 8566001
Fax
81 8566001 w. 29
E-Mail
sekretariat@michow.eurzad.eu
Created
2019-03-15

Gmina Michów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Michów Rynek I 16 21-140 Michów lubelskie tel. 81 8566001 fax. 81 8566001 w. 29 REGON 43101956600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Michów

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: CZĘŚĆ nr 1 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudno, CZĘŚĆ nr 2 – Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha. Przedmiotem części 1 jest przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Rudno. Stacja zlokalizowana jest na działkach nr ewidencyjny 1521/2 i 286/2 stanowiących własność Gminy Michów. W ramach zadania wykonane będą m.in.: a)obudowa i uzbrojenia studni głębinowej S1, b)remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia technologicznego, c)malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej, d)przewody technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne, e)linie energetyczne i sterownicze, f)sterowanie, telemetria i telesygnalizacja, g)system telewizji użytkowej/dozorowej, h)słoneczno – wiatrowy zespół prądotwórczy enn, i)drogi i place – remont i rozbudowa, j)ogrodzenie z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej, k)zieleń. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ. Przedmiotem części 2 jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha. Stacja wodociągowa zlokalizowana jest na działce nr ewidencyjny 505/1 stanowiącej własność Gminy Michów. W ramach zadania wykonane będą m.in.: a)wymiana obudowy i uzbrojenia studni głębinowej, b)remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia technologicznego, c)malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej, d)przewody technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne, e)linie energetyczne i sterownicze, f)sterowanie, telemetria i telesygnalizacja, g)system telewizji użytkowej/dozorowej, h)słoneczno – wiatrowy zespół prądotwórczy enn, i)drogi i place – remont i rozbudowa, j)ogrodzenie z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej, k)zieleń. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45252126-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każda oferta składana na część nr 1 i/lub 2 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) w przypadku składania oferty na zadanie 1: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych), 2) w przypadku składania oferty na zadanie 2: 10 000,00 zł (

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information