Remont wiatrołapów budynku przy ul. Laskowej 6a w Grójcu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456467)

Client
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie
State
lubelskie
Address
20-309 Lublin, Łęczyńska 1
Phone
814 746 100,
Fax
814 746 123
www
www.amw.com.pl
E-Mail
lublin@amw.com.pl,
Created
2019-03-15

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie Łęczyńska 1 20-309 Lublin lubelskie tel. 814 746 100, fax. 814 746 123 REGON 11263946003460 www.amw.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont wiatrołapów budynku przy ul. Laskowej 6a w Grójcu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont wiatrołapów budynku przy ul. Laskowej 6a w Grójcu. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiarów robót – dokument pomocniczy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ , Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information