Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu ŚCRU

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456466)

Client
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.
State
małopolskie
Address
34-700 Rabka-Zdrój, Dietla 5
Phone
182 677 469,
Fax
182 677 469
www
www.scru.pl
E-Mail
zp@scru.pl,
Created
2019-03-15

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty Sp. z o.o. Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój małopolskie tel. 182 677 469, fax. 182 677 469 REGON 29795100000000 www.scru.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu ŚCRU

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odzieży i obuwia roboczego dla personelu Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty Sp. z o. o. w Rabce – Zdroju. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). 2. Dodatkowo Zamawiający przedkłada poglądowo wzór logo stanowiący załącznik nr 1.1A do specyfikacji. 3. Zamówienie podzielone jest na 4 pakiety (części) wymienione w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona. 4. Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu. Towar będzie dostarczany wg harmonogramu dostaw ustalonego z Wykonawcą po zawarciu umowy. 5. Zamawiający przewiduje cztery dostawy z możliwością zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany dokonać fizycznych pomiarów odzieży i obuwia roboczego w siedzibie Zamawiającego przed każdą dostawą. 7. Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 12 miesięcy, (umowy zostaną zawarte na taki okres). 8. Pozostałe warunki zamówienia określone są w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 35113400-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information