ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, LOGISTYKI I KOMUNIKACJI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW POLSKA MUSIC ORAZ DIGITAL CULTURES

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456464)

Client
Instytut Adama Mickiewicza
State
mazowieckie
Address
00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 25 25
Phone
022 4476100
Fax
022 4476152
www
www.iam.pl
E-Mail
iam@iam.pl
Created
2019-03-14

Instytut Adama Mickiewicza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 25 00-560 Warszawa mazowieckie tel. 022 4476100 fax. 022 4476152 REGON 14047007100000 www.iam.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI, LOGISTYKI I KOMUNIKACJI PRZY REALIZACJI PROGRAMÓW POLSKA MUSIC ORAZ DIGITAL CULTURES

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług wsparcia z zakresu administracji, logistyki i komunikacji przy realizacji Programów Polska Music oraz Digital Cultures. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Usługi świadczone w ramach realizacji zamówienia: 1) Pomoc z zakresu administracji i komunikacji w projekcie Polska Music przy bieżących działaniach: a) wsparcie w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych przy projektach Polska Music, b) archiwizacja materiałów informacyjnych dla partnerów projektu Polska Music, c) wsparcie logistyczne i administracyjne projektów Polska Music, w tym kontakt z polskimi partnerami, d) wsparcie administracyjne i logistyczne przy organizacji wizyt studyjnych projektu Polska Music, e) wsparcie komunikacyjne, logistyczne, administracyjne przy pracy managera Polska Music, f) administracja baz danych kontaktów, podsumowań i sprawozdań Polska Music, g) koordynacja kalendarza zespołu projektowego. 2) Pomoc w zakresie działań logistycznych, administracyjnych i komunikacyjnych w projekcie Digital Cultures przy bieżących działaniach: a) wsparcie nad przebiegiem komunikacji z partnerami zewnętrznymi między innymi: instytucjami publicznymi, artystami, wykładowcami akademickimi, przedstawicielami środowisk opiniotwórczych, itp., b) wsparcie administracyjne i logistyczne przy organizacji wizyt studyjnych projektu Digital Cultures, c) Wsparcie komunikacyjne, logistyczne, administracyjne przy pracy managera programu Digital Cultures, d) archiwizacja dokumentów związanych z organizacja wizyt studyjnych i projektami Digital Cultures, e) wsparcie przy aktualizacji i zarządzaniu bazami danych kontaktów programu Digital Cultures oraz materiałami promocyjnymi, f) wsparcie zespołu projektowego w sprawach administracyjnych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79500000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information