Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456462)

Client
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
State
śląskie
Address
42-217 Częstochowa, Ul. Śląska 11/13 13/ 11
Phone
34 368 82 78
Fax
34 368 82 79
E-Mail
sekretariat@hala-czestochowa.pl
Created
2019-03-14

Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. Ul. Śląska 11/13 11 /13 42-217 Częstochowa śląskie tel. 34 368 82 78 fax. 34 368 82 79 REGON 15039906900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) czyszczenie nawierzchni TARAFLEX SPORT EVOLUTION - wg potrzeb 2) czyszczenie podłóg (wykładzina PCV, wykładzina dywanowa, parkiet, glazura) - wg potrzeb, 3) pranie wykładziny dywanowej – co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 4) czyszczenie parapetów - wg potrzeb, 5) czyszczenie mebli - 1 raz w tygodniu, 6) czyszczenie tapicerki meblowej - 1 raz w roku kalendarzowym w miesiącu lipcu lub sierpniu w terminie ustalonym z Zamawiającym, 7) czyszczenie powierzchni urządzeń technicznych i sportowych - wg potrzeb, 8) czyszczenie powierzchni sprzętu biurowego - 1 raz w tygodniu, 9) sprzątanie widowni stacjonarnej (krzesełka plastikowe, fotele VIP, posadzki, ciągi komunikacyjne) wokół areny sportowej - wg potrzeb, 10) sprzątania rozsuwanych trybun dla publiczności - wg potrzeb, 11) opróżnianie koszy na śmieci i wynoszenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego kontenera - codziennie 12) czyszczenie drzwi i bram w budynku - 1 raz w tygodniu, 13) usuwanie pajęczyn - wg potrzeb, 14) czyszczenie balustrad wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 15) czyszczenie tablic i gablot ogłoszeniowo – reklamowych wewnątrz i na zewnątrz budynku - wg potrzeb, 16) mycie okien wewnątrz i na zewnątrz na poziomie 0 - 6 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 17) mycie okien wewnątrz budynku na poziomie I, II, III (bez konieczności pracy na wysokościach) - 2 razy w roku kalendarzowym, a w razie konieczności częściej w terminie ustalonym z Zamawiającym, 18) mycie okien w SKYBOX (bez konieczności pracy na wysokościach) - wg potrzeb, 19) czyszczenie ścian (wykończonych glazurą) i miejscowe mycie ścian pomalowanych (w razie konieczności) - wg potrzeb, 20) czyszczenie WC (muszle sedesowe, deski sedesowe, pisuary) i czyszczenie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe i natryskowe) - codziennie, 21) czyszczenie pojemników na papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło - codziennie, 22) uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, kostek WC, odświeżaczy powietrza - codziennie, 2. Wykonawca zobowiązany ponadto jest do: 1) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń, 2) naprawienie na swój koszt szkód powstałych z winy Wykonawcy, 3) dokładne wykonanie siłami własnymi całego zakresu usług, 4) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, odzieży roboczej, sprzętu do sprzątania itp. 5) codziennie informować Zamawiającego o wszelkich usterkach i uszkodzeniach mienia Zamawiającego, zauważonych podczas wykonywania usługi, 6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wszelkie środki czystości niezbędne do realizacji umowy. Wykonawca dostarczy materiały i środki czyszczące, dezynfekujące, papier toaletowy w bębnach, ręczniki papierowe (nie pylące) składane do łazienek, mydło w płynie (glicerynowe, nawilżające o delikatnym zapachu), worki na śmieci, środki zapachowe (wkłady do wc, odświeżacze powietrza) – posiadające wymagane ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322 ze zm. tj. z dnia 28 lipca 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1203) atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania i obrotu w Polsce.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90910000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone: - przelewem – poprzez wpłatę na rachunek depozytowy Spółki Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (nr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information