Dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456461)

Client
Gdański Ośrodek Sportu
State
pomorskie
Address
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
Phone
058 524 34 73
Fax
058 524 34 93
www
www.sportgdansk.pl
E-Mail
piotr.ruta@sportgdansk.pl
Created
2019-03-14

Gdański Ośrodek Sportu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29 80-221 Gdańsk pomorskie tel. 058 524 34 73 fax. 058 524 34 93 REGON 58922800000000 www.sportgdansk.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa trofeów na potrzeby imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu, odpowiednio: część nr 1 – puchary 1) 192 szt. kompletów pucharów (komplet: I, II, III miejsce), 2) 92 szt. kompletów pucharów (komplet: I, II, III miejsce), 3) 7 kompletów pucharów (komplet: I, II, III, IV miejsce) część nr 2 – medale 300 sztuk medali (trzy wzory po 100 szt.) część nr 3 – statuetki 1) 96 szt. statuetek małych „piłkarz” , 2) 8 szt. statuetek dużych „piłkarz”, 3) 7 szt. statuetek „bramkarz”, 4) 7 szt. statuetek „strzelec”. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, został określony Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Wzoru Umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39298700-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w wysokości zależnej od części zamówienia, odpowiednio: 1) część nr 1 – puchary – 500,00 PLN 2) część nr 2 – medale – Zamawiający nie wymaga wn

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information