Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R…

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456459)

Client
NOVA Sp. z o.o.
State
małopolskie
Address
33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14 14
Phone
018 4421200
Fax
018 4421200 w. 6
www
www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu
E-Mail
biuro@nova-ns.eu
Created
2019-03-14

NOVA Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: NOVA Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 14 14 33-300 Nowy Sącz małopolskie tel. 018 4421200 fax. 018 4421200 w. 6 REGON 49187382200000 www.bip.nova.nowysacz.pl, www.nova-ns.eu

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R…

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Odbiór odpadów w instalacji Zamawiającego ul. Tarnowska 120 luzem o kodzie 20 02 01 odpadów ulegających biodegradacji, transport i ich przetwarzanie w procesie R… Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania to: do 2 850 [Mg]. Zamawiający zastrzega, że tak określona ilość odpadów jest ilością orientacyjną i odbiór odpadów w ilości mniejszej, niż 2 850 [Mg] nie rodzi jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Zamawiającego. Załadunek odpadów na kontenery będące własnością Wykonawcy prowadzony będzie sprzętem Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information