Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu o garderobę przy sali widowiskowej oraz szklany wiatrołap na terenie działki nr 428/16

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456453)

Client
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu
State
pomorskie
Address
83-424 Lipusz, Młyńska 12
Phone
586874577, 781507700
Fax
586874577
www
www.goksir-lipusz.biuletyn.net
E-Mail
kamila.zywicka@lipusz.pl, goksir@goksir.eu
Created
2019-03-14

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu Młyńska 12 83-424 Lipusz pomorskie tel. 586874577, 781507700 fax. 586874577 REGON 22092616400000 www.goksir-lipusz.biuletyn.net

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu o garderobę przy sali widowiskowej oraz szklany wiatrołap na terenie działki nr 428/16

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest projekt budowy garderoby murowanej z pustaków gazobetonowych o grubości 38 cm., ocieplony styropianem gr.15 cm , ustawiony na fundamentach żelbetowych o wys. 20 cm i szer.64 cm., z dachem jednospadowym ze spadkiem 10° jako konstrukcja drewniana ułożona na murbelkach 14x14 cm.,wentylacja, wykonanie elewacji (kolor do ustalenia z Zamawiającym) i poszycia dachowego z warstwy papy wierzchniej oraz prace wykończeniowe z wykonaniem przejścia na zaplecze sceny: otynkowanie pomieszczenia od środka, wylanie posadzki, budowa schodów, okładzina z płytek o klasie ścieralności co najmniej 4 o wym. 30x30 , instalacja elektryczna oraz hydrauliczna, montaż stolarki okiennej (biała) i drzwiowej (drzwi wew. i drzwi zewnętrzne- kolor antracyt), malowanie pomieszczenia - kolor do ustalenia z Zamawiającym. W trakcie wykonywania prac budowlanych konieczność przesunięcia lampy parkowej (na drugą stronę istniejącego chodnika- dl. przesunięcia do 3m.),wykonanie pomiarów elektrycznych oraz usunięcie kolizji z kanalizacją deszczową. Od strony wejścia głównego wykonanie wiatrołapu szklanego z drzwiami wejściowymi(przeszklonymi) oraz drzwiami o klasie Ei30. Wiatrołap o konstrukcji aluminiowej (kolor antacyt), wypełnienia szyba Thermo o współczynniku przenikania ciepła niewiększym niż 1,3W/mk, samozamykacze z blokadą. Wykonanie podejścia do wiatrołapu oraz wymiana płytek w obrębie zadaszonego wiatrołapu oraz pomalowanie istniejącej elewacji w obrębie wiatrołapu- kolor do ustalenia z Zamawiającym na działce nr 428/16, obręb Lipusz, gm. Lipusz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: - 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. do godz. 09:00. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information