świadczenia usług porządkowo – czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456452)

Client
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie
State
łódzkie
Address
90-557 Łódź, ul. Andrzeja Struga 86 86
Phone
centr. 42 6372047 sek 6376450
Fax
42 6371373
E-Mail
aurbanczyk@zozpolesie.nazwa.pl
Created
2019-03-14

Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie ul. Andrzeja Struga 86 86 90-557 Łódź łódzkie tel. centr. 42 6372047 sek 6376450 fax. 42 6371373 REGON 00031639300000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: świadczenia usług porządkowo – czystościowych powierzchni wewnętrznych i terenów zewnętrznych w jednostkach organizacyjnych M.C.M. „Polesie” w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie na rzecz zamawiającego usług mających na celu zapewnienie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych jednostek organizacyjnych Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie” w Łodzi, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90900000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach banko

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information