Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456451)

Client
Komenda Główna Policji
State
mazowieckie
Address
02-642 Warszawa, Puławska 148
Phone
022 6012044, 601 59 75
Fax
226 011 857
www
www.policja.pl
E-Mail
zamowieniakgp@policja.gov.pl
Created
2019-03-14

Komenda Główna Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komenda Główna Policji Puławska 148 02-642 Warszawa mazowieckie tel. 022 6012044, 601 59 75 fax. 226 011 857 REGON 12137497000000 www.policja.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest „Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008” w podziale na zadania: Zadanie 1 – Sprzęt (Stacja robocza, Monitor typu Curved, Oprogramowanie antywirusowe) Zadanie 2 – Oprogramowanie specjalistyczne Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30214000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości odpowiednio: Zadanie 1 - 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), Zadanie 2 – 1 400,00 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). Fo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information