Budowa parkingu, alejek sensorycznych, oświetlenia i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn: Brzozowy zakątek -skwer sensoryczny - Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2019

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456447)

Client
Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów
State
mazowieckie
Address
06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6 6
Phone
23 6749200
Fax
23 672 29 63
www
www.umciechanow.pl
E-Mail
umciech@ci.onet.pl
Created
2019-03-14

Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów Plac Jana Pawła II 6 6 06-400 Ciechanów mazowieckie tel. 23 6749200 fax. 23 672 29 63 REGON 13037782400000 www.umciechanow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingu, alejek sensorycznych, oświetlenia i montaż elementów małej architektury w ramach zadania pn: Brzozowy zakątek -skwer sensoryczny - Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet Obywatelski 2019

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na budowie skweru sensorycznego. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę parkingu, alejek i oświetlenia, a także dostawę i montaż elementów małej architektury. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych robót został określony w SIWZ wraz z załącznikami, w szczególności w Programie Funkcjonalno – Użytkowym - Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212130-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information