Dostawa sprzętu komputerowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456441)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie
State
zachodniopomorskie
Address
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 44 44
Phone
91 4329586, 4329521
Fax
91 4329501
www
www.szpitalmswia.szczecin.pl
E-Mail
biuro@szpitalmswia.szczecin.pl
Created
2019-03-14

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44 44 70-382 Szczecin zachodniopomorskie tel. 91 4329586, 4329521 fax. 91 4329501 REGON 81073345400000 www.szpitalmswia.szczecin.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e „Szczegółowa oferta cenowa” oraz Załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d i 6e „Zestawienie parametrów i wymagań granicznych oferowanego sprzętu komputerowego” do SIWZ. Sprzęt komputerowy musi posiadać oznaczenie CE określające zgodność z normami Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt komputerowy nieobciążony prawami osób trzecich. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin na własny koszt i ryzyko, a także wyda przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność oznakowania, wyposażenia oraz innych parametrów sprzętu komputerowego z obowiązującymi przepisami prawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: Pakiet nr 1: 200,00 zł, Pakiet nr 2: 250,00 zł, Pakiet nr 3: 75,00 zł, Pakiet nr 4: 50,00 zł, Pakiet nr 5: 50,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information