Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456439)

Client
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
State
kujawsko-pomorskie
Address
88-160 Janikowo, Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1
Phone
052 351-33-91
Fax
052 351-35-41
www
www.izzd-koluda-wielka.com.pl
E-Mail
izzzdkw1@poczta.onet.pl
Created
2019-03-14

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1 88-160 Janikowo kujawsko-pomorskie tel. 052 351-33-91 fax. 052 351-35-41 REGON 79728000610000 www.izzd-koluda-wielka.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony roślin do Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. 2. Szczegółowe warunki, na jakich Zamawiający udzieli zamówienia, w tym przede wszystkim obowiązki Wykonawcy określa niniejsza SIWZ, w tym w szczególności załącznik nr 1 do SIWZ (wzór umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz cenowy). 3. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: a. Część nr 01- dostawa herbicydów, b. Część nr 02- dostawa regulatorów wzrostu, c. Część nr 03- dostawa insektycydów, d. Część nr 04- dostawa fungicydów. 4. Miejscem dostawy jest Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, ul. Parkowa 1, Kołuda Wielka, 88-160 Janikowo. Zamawiający dopuszcza środki równoważne. Przedmiot równoważny w zakresie środków ochrony roślin powinien spełniać parametry środków wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. Wykonawca musi w ofercie przedstawić dokument potwierdzający parametry jakościowe. Przedmiot równoważny w zakresie środków ochrony roślin powinien spełniać parametry środków wskazanych w SIWZ, w tym w formularzu cenowym. 6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zamówienia: a) Środek równoważny dla Perytroid musi posiadać rejestrację do zastosowania w uprawie pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, owsa, w rzepaku na chowacza brukwiaczka, słodyszka i szkodniki łuszczynowe. b) Herbicydy równoważne dla środków Stomp Aqua 455 CE i Sencor Liquid 600 S.C. muszą mieć rejestracje w soi. c) Okres przydatności do zastosowania środków min. 1 rok od daty dostawy. d) W cenie należy uwzględnić m.in. koszty transportu do siedziby Zamawiającego - Kołuda Wielka dostawa od 7:00-14:00 od poniedziałku do piątku. e) Puste opakowania po pestycydach odbiera dostawca lub firma przez niego wskazana posiadająca stosowne uprawnienia do recyklingu. f) Termin płatności 60 dni od dnia wystawienia faktury. g) Termin załatwienia reklamacji 7 dni od zgłoszenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 24453000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information