TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TONY HALIKA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456432)

Client
Powiat Warszawski Zachodni
State
mazowieckie
Address
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
Phone
227 337 212
Fax
227 337 212
www
www.pwz.pl
E-Mail
zamowienia.publiczne@pwz.pl
Created
2019-03-14

Powiat Warszawski Zachodni

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Warszawski Zachodni ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki mazowieckie tel. 227 337 212 fax. 227 337 212 REGON 13272116000000 www.pwz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO ORAZ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TONY HALIKA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM Z ZASTOSOWANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, obejmujących następujące obiekty: 1) (Zadanie I) Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Zakres robót do wykonania: a) ocieplenie i zabezpieczenie przeciwwilgociowe ścian piwnic w rejonie węzła c.o., b) ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie elewacji wentylowanej z zastosowaniem płyt włókno – cementowych, z zachowaniem stylistyki i kolorystyki aktualnie przebudowywanego wejścia „C”, c) ocieplenie stropodachu materiałem termoizolacyjnym z uwzględnieniem ocieplenia kominów wentylacyjnych, d) wymiana wykuszy z zastosowaniem systemu fasady w konstrukcji słupowo-ryglowej i okładziny z płyt włókno-cementowych, z zachowaniem założeń projektowych dokumentacji projektowej aktualnie przebudowywanego wejścia „C”, e) regulacja instalacji c.o. oraz modernizacja węzła cieplnego, f) wymiana opraw oświetleniowych wewnątrz budynku, g) wykonanie instalacji odgromowej, h) przeniesienie instalacji klimatyzatorów na dach budynku, i) zabezpieczenie instalacji elektrycznych znajdujących się na dachu, j) zaprojektowanie i wykonanie na elewacji budynku okablowania dla potrzeb CCTV (kamery); 2) (Zadanie II) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 131, 05-850 Ożarów Mazowiecki; Zakres robót do wykonania: a) ocieplenie ścian zewnętrznych w systemie elewacji wentylowanej z zastosowaniem płyt włókno – cementowych, z zachowaniem stylistyki i kolorystyki przebudowywanego istniejącego wejścia „C”, b) ocieplenie stropodachu materiałem termoizolacyjnym z uwzględnieniem ocieplenia kominów wentylacyjnych, c) wymiana wykusza z zastosowaniem systemu fasady w konstrukcji słupowo-ryglowej i okładziny z płyt włókno-cementowych, z zachowaniem założeń projektowych dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego wejścia „C”, d) montaż paneli fotowoltaicznych, e) wykonanie instalacji odgromowej, f) regulacja instalacji c.o., g) wymiana opraw oświetleniowych wewnątrz budynku wraz z wymianą okablowania i tablic elektrycznych, h) zabezpieczenie instalacji elektrycznych znajdujących się na dachu, i) zaprojektowanie i wykonanie na elewacji budynku okablowania dla potrzeb CCTV (kamery).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta musi zostać zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pienią

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information