Zakup i dostawa węgla do Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456431)

Client
Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
State
dolnośląskie
Address
58-351 Sokołowsko, ul. Parkowa 3 3
Phone
74 8458240
Fax
74 8458237
E-Mail
przetargi@sanatoria-dolnoslaskie.pl
Created
2019-03-14

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. ul. Parkowa 3 3 58-351 Sokołowsko dolnośląskie tel. 74 8458240 fax. 74 8458237 REGON 89031444000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa węgla do Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: III.1 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia dla „Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.” ul. Parkowa 3-5 Sokołowsko: 1. Planowane ilości: 1.1 węgiel „orzech I” – 50 ton o następujących parametrach: a) typ węgla 31.2 b) wymiar ziarna: 40-80mm c) wartość opałowa: 24-26 Mj/kg d) zawartość popiołu: 2-5% e) zawartość siarki: 0,3-0,6% f) zawartość wilgoci max: 15% g) części lotne: do 36% h) zawartość chloru: do 0,12% i) spiekalność: 0 j) podatność przemiałowa: 51 1.2 węgiel „groszek EKO” – 180 ton o następujących parametrach: a) typ węgla 31.2 b) wymiar ziarna: 5-35mm c) wartość opałowa: 28-29 Mj/kg d) zawartość popiołu: 3-6% e) zawartość siarki: 0,41-0,6% f) zawartość wilgoci max: 16% g) części lotne: do 36% h) zawartość chloru: do 0,044% i) spiekalność: 0 j) podatność przemiałowa: 56 2. Miejsce dostaw Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o., ul. Parkowa 3-5 w Sokołowsku - Zamawiający jednocześnie informuje, że wjazd do Sokołowska ograniczony jest przeszkodą architektoniczną w postaci wiaduktu kolejowego, umożliwiającego przejazd pojazdów o wysokości do 3,5m. III.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia dla obiektu „ORLIK” w Kudowie Zdroju 1. Planowane ilości: 1.1 węgiel „orzech I” – 14 ton o następujących parametrach: k) typ węgla 32 l) wymiar ziarna: 25-80mm m) wartość opałowa: 26-29 Mj/kg n) zawartość popiołu: 2-5% o) zawartość siarki: 0,3-0,6% p) zawartość wilgoci max: 15% q) części lotne: do 36% r) zawartość chloru: do 0,12% s) spiekalność: 0 t) podatność przemiałowa: 51 2. Miejsce dostaw Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK" Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój. UWAGA: • Podane ilości węgla są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części zamówienia wynikającej z braku zapotrzebowania, lub zwiększenia ilości zamówienia do 25%, na co Wykonawca wyraża zgodę. • Zamawiający informuje, że planujemy dostawy do powyższych obiektów w ilościach po 5t, 10t, 15 t, w zależności od aktualnych potrzeb w ciągu roku, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. • Zamawiający oświadcza - w związku z dokonywaniem zakupu wyrobów akcyzowych informujemy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 211 r. o działalności medycznej „Sanatoria Dolnośląskie” Spółka z o.o. jest podmiotem leczniczym. Wyroby węglowe zużywane przez podmioty lecznicze są zwolnione od akcyzy na podstawie art. 31 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09111200-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information