Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemy Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456424)

Client
Narodowy Instytut Dziedzictwa
State
mazowieckie
Address
00-924 Warszawa, ul. Kopernika
Phone
22 826 93 52
Fax
22 826 17 14
www
www.nid.pl
E-Mail
mmarzec@nid.pl
Created
2019-03-14

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Narodowy Instytut Dziedzictwa ul. Kopernika 00-924 Warszawa mazowieckie tel. 22 826 93 52 fax. 22 826 17 14 REGON 15263890000000 www.nid.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemy Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania zamówienia na prace programistyczne w zakresie przygotowania dokumentacji zamówienia oraz wsparcia po ogłoszeniu zamówienia do momentu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą prac programistycznych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 72224000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4.300 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kas

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information