Sukcesywne usługi sekwencjonowania DNA w 2019 roku.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456420)

Client
Instytut Dendrologii PAN
State
wielkopolskie
Address
62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5
Phone
618 170 033,
Fax
618 170 166
www
http://www.idpan.poznan.pl/bip
E-Mail
idadmin@man.poznan.pl,
Created
2019-03-14

Instytut Dendrologii PAN

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Instytut Dendrologii PAN ul. Parkowa 5 62-035 Kórnik wielkopolskie tel. 618 170 033, fax. 618 170 166 REGON 32615000000000 http://www.idpan.poznan.pl/bip

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne usługi sekwencjonowania DNA w 2019 roku.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zadanie 1 (Część pierwsza) Sukcesywne sekwencjonowanie trzech regionów cpDNA dla 880 osobników, łącznie 2640 prób. Przeznaczone do sekwencjonowania regiony cpDNA mają długość do 800 bp. Usługa dotyczy sekwencjonowania produktu wykonanej przez Zamawiającego reakcji PCR (tzn. wykonanie rekcji sekwencjonowania oraz oczyszczania). Wyniki zostaną dostarczone w formie elektronicznej. 2. Próbki dostarczane będą firmą kurierską na koszt Zamawiającego. 3. Czas realizacji całego procesu nie może przekroczyć 70 dni kalendarzowych liczone od dnia dostarczenia próbek do momentu skutecznego przekazania wyników analizy bioinformatycznej. 4. Wykonawca musi prowadzić ewidencję powierzonego materiału, a w sytuacji stwierdzenia braków w przesłanym materiale (np.: brak konkretnej próbki) informuje Kierownika projektu lub osobę przez niego wyznaczoną o zaistniałej sytuacji w ciągu 12 godzin liczonych od momentu obioru przekazanego materiału. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników w postaci pliku .fastaq oraz zestawienia wyników analizy bioinformatycznej w pliku kompatybilnym z pakietem MS Office w wersji elektronicznej, na podany w umowie adres mailowy Zamawiającego lub poprzez stronę internetową lub ftp Wykonawcy poprzez indywidualne, spersonalizowane konto z hasłem znanym tylko Zamawiającemu i Wykonawcy. 6. Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia w formie elektronicznej (plik kompatybilny z Microsoft Office Word), w języku polskim i języku angielskim kompletu danych dotyczących metodyki oznaczeń. 7. Wskazane liczba prób są wielkościami planowanymi, przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w ww. zakresie. Zamawiający gwarantuje zakup 70% usług. Niewykupienie przez Zamawiającego 30% przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. Zadanie 2 (Część druga) Sekwencjonowanie metodą Sangera 4800 prób (oczyszczone enzymatycznie produkty PCR długości do 600pz z primerem F dostarczone na 50 płytkach 96 dołkowych), oraz dostarczenie danych w formie elektronicznej np.: do poprania ze strony internetowej Wykonawcy. 2. Próbki dostarczane będą firmą kurierską na koszt Wykonawcy. 3. Czas realizacji całego procesu nie może przekroczyć 70 dni kalendarzowych liczone od dnia dostarczenia próbek do momentu skutecznego przekazania wyników analizy. 4. Wykonawca musi prowadzić ewidencję powierzonego materiału, a w sytuacji stwierdzenia braków w przesłanym materiale (np.: brak konkretnej próbki) informuje - Kierownika projektu lub osobę przez niego wyznaczoną o zaistniałej sytuacji w ciągu 12 godzin liczone od momentu obioru przekazanego materiału. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wyników w postaci pliku .abi w wersji elektronicznej, na podany w umowie adres mailowy Zamawiającego lub poprzez stronę internetową lub ftp Wykonawcy poprzez indywidualne spersonalizowane konto z hasłem znanym tylko Zamawiającemu i Wykonawcy. 6. Wskazane ilości prób są wielkościami planowanymi, przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w ww. zakresie. Zamawiający gwarantuje zakup 70% usług. Niewykupienie przez Zamawiającego 30% przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 73111000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information