Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456418)

Client
Gmina Iwanowice
State
małopolskie
Address
32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99 99
Phone
012 3884003
Fax
012 3884030
www
www.iwanowice.pl
E-Mail
gmina@iwanowice.malopolska.pl
Created
2019-03-14

Gmina Iwanowice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Iwanowice Iwanowice Włościańskie 99 99 32-095 Iwanowice małopolskie tel. 012 3884003 fax. 012 3884030 REGON 35155583200000 www.iwanowice.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. ,,Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Iwanowice". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: Zadanie nr 1: Modernizacja budynku świetlicy w Celinach. Zadanie nr 2: Modernizacja w budynku świetlicy w Żerkowicach. Zadanie nr 3: Wyposażenie kuchni w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach: Biskupice, Damice, Narama, Poskwitów Stary, Władysław, Zalesie. Zadanie nr 4: Wykonanie mebli i montaż zestawu w kuchni świetlicy wiejskiej w Poskwitowie Starym. W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane, wyposażenie kuchni w świetlicach w sprzęt gastronomiczny, wykonanie i dostawę mebli wraz z montażem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: • Dla zadania nr 1: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), • Dla zadania nr 2: 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), • Dla zadania nr 3: 2 000 zł.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information