Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456412)

Client
Gmina Jastków
State
lubelskie
Address
21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3
Phone
815 020 143
Fax
815 020 144
www
www.jastkow.pl
E-Mail
przetargi@jastkow.pl
Created
2019-03-14

Gmina Jastków

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Jastków Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków lubelskie tel. 815 020 143 fax. 815 020 144 REGON 53523800000000 www.jastkow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa w ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Panieńszczyźnie – pałac

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Jastków w miejscowości Panieńszczyzna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - zerwanie wykładziny dywanowej - wymiana listew przyściennych - uzupełnienie posadzki z deszczułek dębowych lub jesionowych - cyklinowanie mechaniczne powierzchni - lakierowanie preparatami ekologicznymi o podwyższonej odporności na promienie UV i dużej odporności na ścieranie - renowacja drewnianych balustrad schodowych - remont stopni schodowych - wymiana drzwi i ościeżnic na drzwi drewniane EI30 - rozbiórka ścian i posadzki z płytek - montaż ścianek z płyty gips-karton - montaż drzwi do kabin - licowanie ścian płytkami na klej - ułożenie gresów - malowanie powierzchni farbą - montaż osprzętu w sanitariatach - usnięcie polepy ze ślepego pułapu - wykonanie izolacji - montaż płyt OSB - uprzątnięcie i utlizacja powstałych w wyniku remontu odpadów Ze względu na specyfikę i wykorzystanie budynku roboty należy prowadzić w godzinach 15:30 - 22:00 oraz w dni wolne od pracy. W przypadku występowania rozbieżności między projektem a przedmiarem jako wiążące należy przyjąć dane z przedmiaru. Zamawiający zastrzega, że osoby wykonujące następuję czynności: - cyklinowanie - malowanie - roboty glazurnicze - roboty rozbiórkowe i montażowe - roboty wykończeniowe powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information