Wykonanie instalacji oświetlenia przy ulicy Emila Zegadłowicza 7, 9 w Bielsku-Białej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456411)

Client
Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej
State
śląskie
Address
43-300 Bielsko-Biała, Pl. Ratuszowy 1 1
Phone
33 4971418
Fax
33 4971792
E-Mail
olmaj@um.bielsko.pl
Created
2019-03-14

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej Pl. Ratuszowy 1 1 43-300 Bielsko-Biała śląskie tel. 33 4971418 fax. 33 4971792 REGON 07218174100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie instalacji oświetlenia przy ulicy Emila Zegadłowicza 7, 9 w Bielsku-Białej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Emila Zegadłowicza 7, 9 w Bielsku-Białej, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Planowane parametry zakresu prac: a) linia ziemnej kablowej – około 270 m, b) słupy kompozytowe o wysokości 5 i 8 m, kolor szary/grafitowy, wkopywane w grunt, wnęki słupowe zabezpieczone drzwiczkami z uszczelką – około 11 szt., c) oprawy LED z zabezpieczeniami – około 13 szt. o następujących parametrach: • moc 35 W i 40W, • strumień świetlny 5100 lm, • temperatura barwowa 3900 – 4300 K, • utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90 % po 100 000 h (zgodnie z IES LM-80-TM-21), • wskaźnik udziału światła wysyłanego ku górze zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 245/2009, • szczelność komory optycznej IP66, • szczelność komory osprzętu IP66, • odporność na uderzenie IKo8, • klasa ochronności II, • waga oprawy do 8,5 kg, • korpus z odlewu aluminiowego lub polipropylenu, • posiadające certyfikat RoHs i CE.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231400-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information