dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456410)

Client
Województwo Mazowieckie
State
mazowieckie
Address
03-719 Warszawa, Jagiellońska 26
Phone
22 59 79 100,
Fax
22 59 79 043
www
www.mazovia.pl
E-Mail
zamowienia@mazovia.pl,
Created
2019-03-14

Województwo Mazowieckie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Mazowieckie Jagiellońska 26 03-719 Warszawa mazowieckie tel. 22 59 79 100, fax. 22 59 79 043 REGON 15528910000000 www.mazovia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pn.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014 – 2020.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39294100-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information