Dostawa wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456407)

Client
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
State
podlaskie
Address
18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11 11
Phone
086 4733610
Fax
086 4733210
www
www.szpital-lomza.pl
E-Mail
przetargi@szpital-lomza.pl
Created
2019-03-14

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11 11 18-404 Łomża podlaskie tel. 086 4733610 fax. 086 4733210 REGON 45066502400000 www.szpital-lomza.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w asortymencie, ilości i o parametrach wymaganych wg załącznika nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej Pakietami tj.: Pakiet 1 – Wkłady do kontrastu do Pracowni Tomografii Komputerowej Pakiet 2 – Wkłady do kontrastu do Pracowni Rezonansu Magnetycznego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33000000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information