Dostawa sprzętu w ramach projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” - III

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456404)

Client
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo, ul. Podleśna 1 1
Phone
56 4726300, 4726317
Fax
56 4726305
www
www.gminanml.pl
E-Mail
zamowienia@gminanml.pl
Created
2019-03-14

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Nowe Miasto Lubawskie Mszanowo, ul. Podleśna 1 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie warmińsko-mazurskie tel. 56 4726300, 4726317 fax. 56 4726305 REGON 87111892200000 www.gminanml.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu w ramach projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” - III

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą nowego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu do szkół podstawowych Gminy Nowe Miasto Lubawskie w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” 2.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „opis przedmiotu zamówienia” w załączniku Nr 6 do SIWZ. 3.Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, ponadto musi posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Dostarczone oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie nowe, nigdy nie używane ani wcześniej nieaktywowane. 4.Przedmiot zamówienia należy dostarczyć odpowiednio do: 1) Szkoły Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach, Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – zestaw komputerowy stacjonarny (24 szt.), oprogramowanie biurowe (24 szt.), urządzenie sieciowe (1 szt.), oprogramowanie antywirusowe (1 szt.) i router (1 sz.). 2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku, ul. Szkolna 10, 13-332 Jamielnik – tablet (25 szt.) i słuchawki (25 szt.). 3) Szkoły Podstawowej w Radomnie, Radomno 17, 13-304 Radomno – laptop z oprogramowaniem (19 szt.), aparat cyfrowy (2 szt.), program do obróbki zdjęć (1 szt.) i kamera cyfrowa (1 szt.), 4) Szkoły Podstawowej w Skarlinie, Skarlin 72, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie – laptop z oprogramowaniem (24 szt.), aparat cyfrowy (10 szt.), kamera cyfrowa (1 szt.), punkt dostępowy sieci bezprzewodowych (2 szt.), kartę pamięci 32 GB (1 szt.) i kartę pamięci 16 GB (10 szt.)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213100-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information