„Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy oraz pompowni II stopnia, wraz z zagospodarowaniem terenu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446108)

Client
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
State
warmińsko-mazurskie
Address
11-710 Piecki, Pl. 1 Maja 6 6
Phone
89 742 10 52
Fax
89 742 22 73
E-Mail
zgkim@piecki.com.pl
Created
2019-02-11

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Pl. 1 Maja 6 6 11-710 Piecki warmińsko-mazurskie tel. 89 742 10 52 fax. 89 742 22 73 REGON 28156139600000

I.2) Type of contracting: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy oraz pompowni II stopnia, wraz z zagospodarowaniem terenu”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace w poniższym zakresie: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieckach polegająca na budowie 2 zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150m3 każdy oraz pompowni II stopnia, wraz z zagospodarowaniem terenu”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45252000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 1000 na następujących zasadach: 1. Wadium wynosi 15.000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy) 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniężnej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information