Zakup mediów w związku z realizacją media planu na 2019 rok

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446103)

Client
Urząd Dozoru Technicznego
State
mazowieckie
Address
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34
Phone
225 722 100
Fax
225 722 388
Created
2019-02-11

Urząd Dozoru Technicznego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Dozoru Technicznego ul. Szczęśliwicka 34 02-353 Warszawa mazowieckie tel. 225 722 100 fax. 225 722 388 REGON 1719630000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup mediów w związku z realizacją media planu na 2019 rok

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: 1) zakupu powierzchni w prasie i Internecie pod publikacje stanowiące wsparcie dla działań popularyzujących zagadnienia związane z bezpieczną pracą urządzeń technicznych w związku z realizacją media planu Zamawiającego na 2019 rok, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz liczbą emisji zawartą w Harmonogramie emisji publikacji stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 2) przygotowania projektów graficznych materiałów przeznaczonych do publikacji. Przedmiot zamówienia został opisany w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79342200-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information