Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446101)

Client
Urząd Miejski
State
łódzkie
Address
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
Phone
422 111 173
Fax
422 111 168
www
www.bip.konstantynow.pl
E-Mail
ti@konstantynow.pl
Created
2019-02-11

Urząd Miejski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski ul. Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki łódzkie tel. 422 111 173 fax. 422 111 168 REGON 52564200000000 www.bip.konstantynow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis zestawu do ucyfrowienia gabinetu rentgenowskiego, dwustanowiskowego, stacjonarnego, o wymaganiach szczegółowo określonych przez Inwestora w zakresie parametrów oprogramowania, rejestratora obrazu, konsoli technika RTG w załączniku Nr 1 (SOPZ). W zakres zamówienia wchodzi oprócz dostawy, montaż i ustawienie, uruchomienie, serwis i przeszkolenie personelu. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia, wszystkie elementy urządzenia, gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi wynosi –minimum 24 miesiące.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 5.1. Zamawiający ustala wadium na kwotę: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych). 5.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu skła

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information