Remont drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypałki

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446100)

Client
Gmina Rypin
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-500 Rypin, ul. Lipnowska 4 4
Phone
54 280 97 00
Fax
54 280 21 37
E-Mail
geodezja@rypin.pl
Created
2019-02-11

Gmina Rypin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rypin ul. Lipnowska 4 4 87-500 Rypin kujawsko-pomorskie tel. 54 280 97 00 fax. 54 280 21 37 REGON 91066674900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypałki

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Remont drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny - Rypałki”. Do zakresu robót należy: 1) Rozbiórka konstrukcji jezdni do poziomu izolacji 2) Rozbiórka wjazdu na wiadukt 3) Oczyszczenie i wyrównanie powierzchni płyty betonowej jezdni gzymsów i poręczy 4) Ułożenie nowej izolacji na płycie 5) Umocnienie wjazdów 6) Ułożenie warstwy ochronnej izolacji 7) Ułożenie podbudowy 8) Ułożenie nawierzchni bitumicznej 9) Malowanie gzymsów i poręczy 10) Umocnienie poboczy średnio 8 cm warstwa z MNSM0/31,5 mm 11) Zjazdy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości: 4 000,00 zł (cztery tysiące zł 0/00 gr). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 2) w poręczen

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information