Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446096)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych
State
wielkopolskie
Address
64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4 4
Phone
0-655256980; 0-655256983
Fax
0655256979
www
www.zdp.leszno.pl
E-Mail
zamowienia@zdp.leszno.pl
Created
2019-02-11

Zarząd Dróg Powiatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych pl. Kościuszki 4 4 64-100 Leszno wielkopolskie tel. 0-655256980; 0-655256983 fax. 0655256979 REGON 41110351000000 www.zdp.leszno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej):wielkość zamówienia 120 ton,wielkość jednorazowej dostawy od 10 do 20 ton, miejsce dostaw - Obwód Drogowy Leszno ul. Energetyków 10, Mieszanka musi posiadać odpowiednią Aprobatę Techniczną wydaną przez uprawnioną instytucję. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość, zakres przedmiotu zamówienia i mogą być pomocne na etapie przygotowywania ofert. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej o długim okresie składowania (workowanej) dla robót wykonywanych na terenie powiatu leszczyńskiego. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44113700-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information