Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej 6x4

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446092)

Client
Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
51-171 Wrocław, ul. Czajkowskiego 11/13
Phone
071 3252562
Fax
071 3261396
E-Mail
biuro.zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl
Created
2019-02-11

Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu ul. Czajkowskiego 11/13 51-171 Wrocław dolnośląskie tel. 071 3252562 fax. 071 3261396 REGON 93018623000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej 6x4

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej równiarki drogowej o masie od 10T do 12T.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 43221000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszcz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information