Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadac

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446091)

Client
Zespół Opieki Zdrowotnej
State
wielkopolskie
Address
62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74 74
Phone
67 2685078
Fax
67 2685077
www
www.szpitalwagrowiec.pl
E-Mail
k.wozniak@interia.pl
Created
2019-02-11

Zespół Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki 74 74 62-100 Wągrowiec wielkopolskie tel. 67 2685078 fax. 67 2685077 REGON 00030663800000 www.szpitalwagrowiec.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadac

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach. Rodzaj odpadów *: 180101 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) - 50 kg; 180102 - części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) - 800 kg; 180103 - inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o którym wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82) - 44000 kg; 180109 - leki inne niż wymienione w 18 01 08 - 10 kg. *Uwagi: rzeczywisty rodzaj generowanych odpadów jest uzależniony od procesów technologicznych i organizacyjnych i jako takie mogą też nie wystąpić w trakcie obowiązywania umowy; szacunkowe ilości możliwe do wytworzenia w ciągu 2 lat oparte są na przewidywaniach związanych z dotychczasową działalnością Zamawiającego i jako takie mogą ulec zmianie). Wartość zamówienia poniżej 221.000 Euro

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90524400-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information