Remont mostu drogowego os. Za Wodą na rzece Skawa w miejscowości Juszczyn Gmina Maków Podhalański w km 0+950 drogi gminnej.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446083)

Client
Gmina Maków Podhalański
State
małopolskie
Address
34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3 3
Phone
33 874 97 00
Fax
33 874 97 51
www
www.makow-podhalanski.pl
E-Mail
zamowienia@makow-podhalanski.pl
Created
2019-02-11

Gmina Maków Podhalański

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 3 34-220 Maków Podhalański małopolskie tel. 33 874 97 00 fax. 33 874 97 51 REGON 55215849630000 www.makow-podhalanski.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont mostu drogowego os. Za Wodą na rzece Skawa w miejscowości Juszczyn Gmina Maków Podhalański w km 0+950 drogi gminnej.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Remont mostu drogowego os. Za Wodą na rzece Skawa w miejscowości Juszczyn Gmina Maków Podhalański w km 0+950 drogi gminnej. 1.1 Zakres robót obejmuje: 1. W zakresie przyczółków – wykonanie remontu uszkodzonych skrzydeł, umocnień w postaci stożków kamiennych wraz z wykonaniem zasypki 2. W zakresie konstrukcji przęseł – wykonanie powłok naprawczych oraz ochronnych powłok sztywnych zapewniających ocenę pracy belek głównych 3. W zakresie filarów nr 3 i nr 4 mostu – wykonanie po obwodzie otoku z mikropali wraz z opaską żelbetową w rejonie występowania rys na filarach w celu wzmocnienia ich posadowienia. 4. W zakresie łożysk – wykonać czyszczenie oraz nowe powłoki antykorozyjne 5. W zakresie balustrad, barier i osłon – wykonanie nowej powłoki antykorozyjnej 6. W zakresie urządzeń odwadniających – remont istniejącej kraty od strony osiedla Za Wodą 7. Zastosowanie urządzeń dylatacyjnych 8. Uporządkowanie terenu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowaniu pt.: „Ocena stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Juszczyn – os. Za Wodą w km 0+950 w m. Juszczyn na rzece Skawa”. Przy kalkulacji oferty należy uwzględnić: a. w razie potrzeby wykonanie obsługi geodezyjnej b. w razie potrzeby przy realizacji zadania wykonanie projektu organizacji ruchu oraz wykonanie ewentualnych ogłoszeń o zamknięciu odcinka drogi c. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp. d. prace prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców oraz czynnych zakładów produkcyjnych i usługowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w formie przewidzianej zgodnie z Art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.). 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia: w kwocie 10 000,00 złotych (słownie: dzies

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information