Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zaokopowej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DN

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446080)

Client
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
State
mazowieckie
Address
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 23 23
Phone
22 818 67 41
Fax
22 818 67 41
www
www.zgn-praga-pn.waw.pl
E-Mail
zamow@zgn-praga-pn.pl
Created
2019-02-11

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ul. Jagiellońska 23 23 03-719 Warszawa mazowieckie tel. 22 818 67 41 fax. 22 818 67 41 REGON 01151334300000 www.zgn-praga-pn.waw.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zaokopowej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Oznaczenie sprawy: DN

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, nieruchomości mieszkalnej wielorodzinnej przy ul. Zaokopowej 3 w Warszawie, wraz z adaptacją pomieszczenia na węzeł cieplny oraz wyposażeniem węzła cieplnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji znajduje się w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnego ogrzewania - Załącznik Nr 10 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – dot. doposażenia w instalację centralnego ogrzewania- Załącznik Nr 11 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody- Załącznik Nr 12 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – dot. doposażenia budynku w instalację centralnej ciepłej wody - Załącznik Nr 13 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny – branża sanitarna – Załącznik Nr 14 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – instalacje sanitarne- Załącznik Nr 15 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym – dot. doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny - branża elektryczna - Załącznik Nr 16 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża elektryczna - Załącznik Nr 17 do siwz, Projekcie budowlano-wykonawczym dot. adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby węzła – branża architektoniczno-konstrukcyjna – Załącznik Nr 18 do siwz, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – branża budowlana- Załącznik Nr 19 do siwz,, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnego ogrzewania– Załącznik Nr 4 do siwz, Przedmiarze – doposażenie w instalację centralnej ciepłej wody– Załącznik Nr 5 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża: technologia i automatyka– Załącznik Nr 6 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża: instalacja elektryczna – Załącznik Nr 7 do siwz, Przedmiarze doposażenie w węzeł cieplny – branża: roboty budowlane – Załącznik Nr 8 do siwz, Projekcie umowy wraz z załącznikami – załącznik Nr 9 do siwz oraz w siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45331100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium w kwocie 9 500,00 zł słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w Rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku -

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information