„Roboty budowlane związane z projektem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze”“

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446079)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-02-11

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Roboty budowlane związane z projektem: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze”“

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dołdze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dzieiseć tysięcy złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information