Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – powtórzenie zamówienia.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446073)

Client
Krakowski Holding Komunalny S.A.
State
małopolskie
Address
30-347 Kraków, ul. Brożka 3 3
Phone
012 269 15 05
Fax
012 269 15 10
www
http://www.khk.krakow.pl
E-Mail
az@khk.krakow.pl
Created
2019-02-11

Krakowski Holding Komunalny S.A.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. Brożka 3 3 30-347 Kraków małopolskie tel. 012 269 15 05 fax. 012 269 15 10 REGON 35111808900000 http://www.khk.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa czyszczenia powierzchni grzewczych kotłów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie – powtórzenie zamówienia.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa czyszczenia powierzchni grzewczych 2 kotłów wraz z przegrzewaczami metodą kontrolowanych mikrowybuchów podczas pracy instalacji znajdującej się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3.2. Na zamówienie będą składało się 6 czyszczeń (przez 1 czyszczenie rozumie się czyszczenie 2 kotłów w jednym terminie).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50531100-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 8.1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych 00/100)

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information