USŁUGA ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA KADRY, STUDENTÓW i SŁUCHACZY ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZAJĄCEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ w CZASIE ĆWICZEŃ pk. „BRAMA – 19”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446067)

Client
Akademia Obrony Narodowej
State
mazowieckie
Address
00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103 103
Phone
022 6813780
Fax
022 6813175
www
www.aon.edu.pl
E-Mail
i.lopacinska@aon.edu.pl
Created
2019-02-11

Akademia Obrony Narodowej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Obrony Narodowej al. Gen. A. Chruściela 103 103 00-910 Warszawa mazowieckie tel. 022 6813780 fax. 022 6813175 REGON 01157424400000 www.aon.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGA ZAKWATEROWANIA i WYŻYWIENIA KADRY, STUDENTÓW i SŁUCHACZY ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZAJĄCEGO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ w CZASIE ĆWICZEŃ pk. „BRAMA – 19”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: usługi zakwaterowania i wyżywienia kadry, studentów i słuchaczy oraz personelu zabezpieczającego Akademii Sztuki Wojennej w okresie od 25.03.2019 do 07.04.2019 r. wg podziału na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji i wymagania zawierają: załącznik Nr 4 do SIWZ - „Wzór umowy” oraz załącznik Nr 1 do umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Miejsce wykonania zamówienia: hotele oddalone od 14 dappanc przy ul. Wojska Polskiego 21 w Suwałkach w odległości dojazdu drogami utwardzonymi nie większej niż 40 km. Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji lokalizacji obiektu/obiektów dedykowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę najkrótszą z wyświetlonych tras samochodowych, korzystając z mapy dostępnej pod adresem: http://odleglosci.info

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55100000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information