Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Różanej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446064)

Client
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
State
podkarpackie
Address
35064 Rzeszów, Rynek 1
Phone
178 754 636
Fax
178 754 634
Created
2019-02-11

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa Rynek 1 35064 Rzeszów podkarpackie tel. 178 754 636 fax. 178 754 634 REGON 65061400000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Różanej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ul. Różanej poprzez ułożenie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznej w ilości ok. 1650 m2 oraz wymianę nawierzchni chodnika w ilości około 450m2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - roboty rozbiórkowe nawierzchni i elementów ulic w tym chodników, - roboty brukarskie, - wymiana włazów i wpustów studziennych, - wykonanie podbudowy z betonu, - ułożenie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, - odtworzenie oznakowania poziomego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: - przedmiary robót, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, - wzór umowy, stanowiące załączniki do specyfikacji (dostępne w oddzielnych plikach).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233252-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł na zasadach określonych w SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information