"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - ETAP II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446062)

Client
Nadleśnictwo Komańcza
State
podkarpackie
Address
38-543 Komańcza, Komańcza 125 125
Phone
013 4677014, 4677331
Fax
013 4677014
www
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_komancza/zamowienia_publiczne
E-Mail
komancza@krosno.lasy.gov.pl
Created
2019-02-11

Nadleśnictwo Komańcza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Komańcza Komańcza 125 125 38-543 Komańcza podkarpackie tel. 013 4677014, 4677331 fax. 013 4677014 REGON 37001446100000 http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_komancza/zamowienia_publiczne

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - ETAP II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewidencyjny 224/1 w miejscowości Komańcza. Budynek po przebudowie i rozbudowie będzie budynkiem administracyjnym. W budynku zostaną dobudowane dwa segmenty dwu- oraz jednokondygnacyjne połączone parterowymi łącznikami. Zwiększona powierzchnia użytkowa będzie przeznaczona na biura, archiwum, lokalną bibliotekę, salę konferencyjną i pomieszczenia pomocnicze. Na poddaszu powstaną także pomieszczenia użytkowe. Dach na budynku kopertowy o kącie nachylenia 35°. Z budynku będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne Część rozbudowana budynku zaprojektowana w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm. Budynek będzie pokryty dachem kopertowym o konstrukcji drewnianej płatwiowo – krokwiowej. Posadowienie budynku ławy fundamentowe. Strop Teriva 4,0/3 o grubości 34 cm oraz płyta żelbetowa 14 cm. Instalacja elektryczna, instalacja niskoprądowe, ciepłej oraz zimnej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Komańcza po rozbudowie będzie wynosiła 638,01 m², kubatura 4936,81 m³. W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać: 1) Rozbiórkę istniejącego warsztatu nr inw. 119/363 o pow. zabudowy 66,22 m² i kubaturze 210,28 m³. Budynek wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia, murowany, kryty papą. 2) Rozbiórkę wiaty stalowej nr inw. 119/473 oraz chłodni nr inw. 203/551, o pow. zabudowy 205,56 m², kubatura 942,72 m³. Budynek wolnostojący, bez podpiwniczenia, konstrukcja stalowa ze ścianami murowanymi, kryty blachą trapezową. 3) Rozbiórkę budynku magazynowego z kotłownią nr inw. 139/112, o pow. zabudowy 197,30 m², kubatura 991,30 m³. Budynek piętrowy, wolnostojący z przyległymi dwoma pomieszczeniami, bez podpiwniczenia, konstrukcja murowana, kryty eternitem. 4) Rozbiórkę budynku administracyjnego nr inw. 149/500, o pow. zabudowy 85,94 m², kubatura 561,75 m³. Budynek wolnostojący, piętrowy, bez podpiwniczenia, konstrukcja murowana, ściany ocieplone styropianem gr. 5 cm, dach o konstrukcji krokwiowej kryty blachą płaską. 5) Budowa wiaty na opał o pow. zabudowy 67,01 m² i kubaturze 258,11 m³ o konstrukcji drewnianej, krytą blachą panelową. 6) Budowa wiaty rekreacyjnej o pow. zabudowy 66,00 m² i kubaturze 279,27 m³ o konstrukcji drewnianej, krytą blachą panelową. 7) Budowa zbiornika pożarowego podziemnego ze stali karbowanej o pojemności około 50 m³. 8) Zagospodarowanie terenu Nadleśnictwa Komańcza w skład w którego wchodzą dojścia i dojazdy do budynków z kostki betonowej oraz kamiennej, 23 miejsca postojowe na samochody osobowe, wykonanie ogrodzenia, zadaszenia kontenerów na odpady stałe, oświetlenie terenu, wykonanie terenów zielonych. 9) Budowę instalacji kanalizacji deszczowej oraz przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej kolidującej z rozbudową budynku. Lokalizacja – województwo podkarpackie, powiat sanocki, gmina Komańcza, miejscowość Komańcza. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ (do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty w postaci wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information