Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446061)

Client
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
Phone
12 421 68 48 wew. 624
Fax
12 421 68 48 wew. 624
www
www.upjp2.edu.pl
E-Mail
zp@upjp2.edu.pl
Created
2019-02-11

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ul. Kanonicza 25 31-002 Kraków małopolskie tel. 12 421 68 48 wew. 624 fax. 12 421 68 48 wew. 624 REGON 38719130000000 www.upjp2.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest obsługa przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz gości i zleceniobiorców, obejmując w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych. 2. Przedmiot zamówienia może być finansowany lub współfinansowany w szczególności ze środków Unii Europejskiej lub innych środków, pozyskanych w ramach projektów lub umów bądź programów zewnętrznych albo grantów itp., zarówno obecnie realizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, jak również realizowanych w przyszłości. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym między innymi sposób jego realizacji i wymagania z tym związane, zostały opisane poniżej w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 63510000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information