Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446060)

Client
Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
State
śląskie
Address
42-600 Tarnowskie Góry, Rynek 4 4
Phone
032 3933600, 3933855
Fax
032 3933602
E-Mail
a.sciebura@um.tgory.pl
Created
2019-02-11

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Rynek 4 4 42-600 Tarnowskie Góry śląskie tel. 032 3933600, 3933855 fax. 032 3933602 REGON 00052721000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie budżetu partycypacyjnego - projekt siłowni zewnętrznej oraz boiska do boule w dzielnicy Rybna w Tarnowskich Górach

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej wraz z boiskiem do boule na terenie działki nr 491/46 należącej do Szkoły Podstawowej nr 4 w Tarnowskich Górach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 7 do SIWZ i stanowi jej integralną część.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information