Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez moderniz

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446058)

Client
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
State
łódzkie
Address
93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
Phone
6843355
Fax
426 843 355
www
www.cmwl.pl
E-Mail
ctmustex@muzeumwlokiennictwa.muz.pl
Created
2019-02-11

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282 93-034 Łódź łódzkie tel. 6843355 fax. 426 843 355 REGON 27789400000000 www.cmwl.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez moderniz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia”. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego w zakresie architektury, konstrukcji, sieci oraz instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o.), instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych, zabezpieczeń i instalacji przeciwpożarowych, w tym koordynację wielobranżową, kontrolę i odpowiedzialność za spójność dokumentacji. Szczegółowy zakres zadań w ramach pełnionego nadzoru znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71247000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information