Naprawa sprzętu gaśniczego: część I : naprawa motopomp, agregatów prądotwórczych, sprężarek i pił spalinowych. część II: naprawa sprzętu ratownictwa technicznego.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446057)

Client
Rejonowy Zarząd Infrastruktury
State
pomorskie
Address
81-301 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8b 8
Phone
261 260 198
Fax
58 620 71 44
E-Mail
rzigdynia.przetargi@ron.mil.pl
Created
2019-02-11

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8b 8 81-301 Gdynia pomorskie tel. 261 260 198 fax. 58 620 71 44 REGON 19005559700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Naprawa sprzętu gaśniczego: część I : naprawa motopomp, agregatów prądotwórczych, sprężarek i pił spalinowych. część II: naprawa sprzętu ratownictwa technicznego.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Naprawa sprzętu gaśniczego: część I : naprawa motopomp, agregatów prądotwórczych, sprężarek i pił spalinowych. część II: naprawa sprzętu ratownictwa technicznego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50511100-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: część I: 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). część II: 700,00 zł (słownie złotych: siedem

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information