Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446056)

Client
Gmina Grodzisk Mazowiecki
State
mazowieckie
Address
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
Phone
227 555 146
Fax
227 555 327
www
www.bip.grodzisk.pl
E-Mail
urzad@grodzisk.pl
Created
2019-02-11

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A 05-825 Grodzisk Mazowiecki mazowieckie tel. 227 555 146 fax. 227 555 327 REGON 52478900000000 www.bip.grodzisk.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej.”Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia stanowią kolejny etap zagospodarowania terenu Stawów Walczewskiego i są fragmentem całości projektu zagospodarowania opisanego w dokumentacji projektowej autorstwa Atelier Architektury Radosław Żubrycki, ul. św. Jana 9a, 59-900 Zgorzelec. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR stanowiącą wyciąg z tej dokumentacji - zał. nr 6 do SIWZ. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1/ budowa terenu siłowni o nawierzchni EPDM na podbudowie zgodnie z projektem, o pow. ok. 165 m2 ograniczonej obrzeżami betonowymi 30x8 cm na fundamencie – ok. 55 m 2/ montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej - 4 kpl. urządzeń , w tym 1 kpl. przystosowane dla osób niepełnosprawnych (na wózkach) oraz tablicy informacyjnej – 1 szt.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information