Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Oddziale Psychiatrycznym.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446053)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
State
warmińsko-mazurskie
Address
13-200 Działdowo, ul. Leśna 1
Phone
(023) 6972653
Fax
(023) 6972653
www
www.spzoz-dzialdowo.pl
E-Mail
spzoz@konto.pl
Created
2019-02-11

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Leśna 1 13-200 Działdowo warmińsko-mazurskie tel. (023) 6972653 fax. (023) 6972653 REGON 31017200000000 www.spzoz-dzialdowo.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane: Przebudowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych w Oddziale Psychiatrycznym.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie węzła sanitarnego na oddziale psychiatrycznym (blok D) w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załącznikach do niniejszej SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary), zaś szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy. UWAGA: Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacjiprzyzywowej (Zamawiający odstępuje od tego zakresu prac). Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w czynnym całodobowo podmiocie leczniczym, który będzie nieprzerwanie udzielać świadczeń zdrowotnych podczas realizacji projektu, co może uniemożliwić wyłączenie lub zamknięcie poszczególnych pomieszczeń na czas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany do takiej organizacji wykonywanych prac, by nie uniemożliwiać udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy. UWAGA: Wykonawca ma obowiązek wykonywać prace etapami, tzn. podczas wykonywania prac musi być zapewniony ciągły dostęp do jednego sanitariatu dla kobiet i jednego sanitariatu dla mężczyzn (prace budowlane w każdym pomieszczeniu muszą być wykonywane oddzielnie, po kolei, nie wszystkie pomieszczenia na raz!!!). Termin wykonywania każdego z etapów prac nie może być dłuższy niż 3 tygodnie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information