Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446051)

Client
Szpital Wojewódzki w Poznaniu
State
wielkopolskie
Address
60-479 Poznań, ul. Juraszów 42570
Phone
61 8212 359, 61 8212 267
Fax
61 8212 359, 61 8233 451
www
www.kowanowko.pl
E-Mail
szpital@lutycka.pl
Created
2019-02-11

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 42570 60-479 Poznań wielkopolskie tel. 61 8212 359, 61 8212 267 fax. 61 8212 359, 61 8233 451 REGON 29220900000000 www.kowanowko.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załąćznik nr 4 do SIWZ - formularz cenowy, na zasadach określonych we wzorze umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33190000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information