Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446050)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych
State
podkarpackie
Address
36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10 10
Phone
017 2275874
Fax
017 2275874
E-Mail
zdpszczebi@wp.pl
Created
2019-02-11

Zarząd Dróg Powiatowych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych ul. 11-go Listopada 10 10 36-100 Kolbuszowa podkarpackie tel. 017 2275874 fax. 017 2275874 REGON 83044323200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dzikowiec

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia obejmuje: „Budowę chodników dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie gminy Dzikowiec: Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec Część III Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: Część I Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska km 1+945 - 2+576 – strona lewa w miejscowości Wilcza Wola 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji technicznej 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika dla pieszych w km 1+945 - 2+576 strona lewa w miejscowości Wilcza Wola. Długość odcinka to 631 m. Główne roboty budowlane związane będą z wykonaniem: nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-1018, nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-252, konstrukcja chodnika: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm konstrukcja chodnika na zjazdach indywidualnych: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm W zakresie odwodnienia chodnika należy wykonać między innymi: przykanaliki z rur PP SN-8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-46 m; kanał retencyjno - rozsączający z rur PP SN-8 o średnicy 300mm - perforowana rura dwuścienna owinięta fabrycznie geowłókniną, zasypka rury żwirem 8-32 mm -446 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu- 13 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 1,50m- 13 studni; ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem-234 m2 Pozostałe roboty w tym min. roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy ulic, roboty wykończeniowe i towarzyszące i inne i ich szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Część II Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Dzikowiec 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji technicznej 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika dla pieszych w km 11+813 – 12+425 strona prawa w miejscowości Dzikowiec. Długość odcinka to 612 m. Główne roboty budowlane związane będą z wykonaniem: nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-720, nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-515, konstrukcja chodnika: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm konstrukcja chodnika na zjazdach indywidualnych: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm W zakresie odwodnienia chodnika należy wykonać między innymi: przykanaliki z rur PP SN-8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-115 m; kolektor rowu krytego z rur PP SN-8 o średnicy 600 mm – 440 m; kolektor rowu krytego z rur PP- SN 8 o średnicy 800 mm-126 m, kolektor rowu krytego z rur PP-SN 8 o średnicy 1000 mm – 60 m, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu- 29 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m – 2,0 m- 19 studni; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,50m – 2,0 m- 3 studnie, umocnienie skarp płytami ażurowymi typu „JOMB” o wymiarach 60x40x10 cm na podsypce cementowo – piaskowej grub. 10 cm – 84 m2, Umocnienie dna rowu ściekiem z elementów betonowych prefabrykowanych 50x50x15 cm na podsypce cementowo - piaskowej i ławie z betonu B-10-157m, Umocnienie rowu korytkami żelbetowymi rozwartymi 62x68 cm według karty KPED 01.13 na podsypce cementowo – piaskowej-357 m, ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem-248 m2. Pozostałe roboty w tym min. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy ulic, roboty wykończeniowe i towarzyszące i inne i ich szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. Część III Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Lipnica 1) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu; 2) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z kosztorysu ofertowego oraz dokumentacji technicznej 3) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 4) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 5) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi. Zakres robót obejmuje wykonanie budowy chodnika dla pieszych w km 15+525 – 15+897 strona prawa w miejscowości Lipnica . Długość odcinka to 372 m. Główne roboty budowlane związane będą z wykonaniem: nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-428, nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka szara m2-326, konstrukcja chodnika: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 6 cm konstrukcja chodnika na zjazdach indywidualnych: - w-wa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm; - w-wa podsypkowa cementowo – piaskowa gr. 4 cm - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm W zakresie odwodnienia chodnika należy wykonać między innymi: przykanaliki z rur PP SN-8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm-35 m; kolektor rowu krytego z rur PP SN-8 o średnicy 600 mm – 372 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu- 10 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. do 1,50m - 9 studni, ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem-149 m2. Pozostałe roboty w tym min. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, elementy ulic, roboty wykończeniowe i towarzyszące i inne i ich szczegółowy zakres zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: UWAGA: Wadium należy wnieść dla każdej części oddzielnie podając nr oraz nazwę danej części. Dla Części I: 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 zł.) Dla Części II: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł.) Dla Czę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information