Przebudowa ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu na odcinku ul. Benedyktyńskiej do ul. Ks. K. Damrota w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3446047)

Client
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
State
dolnośląskie
Address
53633 Wrocław, ul. Długa 49
Phone
0-71 3559076
Fax
0-71 3734906, 3550866
E-Mail
uzpnz@zdium.wroc.pl
Created
2019-02-11

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53633 Wrocław dolnośląskie tel. 0-71 3559076 fax. 0-71 3734906, 3550866 REGON 15014200000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu na odcinku ul. Benedyktyńskiej do ul. Ks. K. Damrota w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a) Branży drogowej b) Branży organizacji ruchu docelowego ( w tym korekta programów sygnalizacji świetlnej) c) Branży kanalizacji deszczowej d) Branży elektrycznej e) Branży kanałów technologicznych f) Branży zieleni g) Branży konstrukcyjnej – przebudowa schodów przy budynku ul. Wyszyńskiego nr 45 i murku na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Benedyktyńskiej h) Branży organizacji ruchu zastępczego i) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody j) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej k) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 22 000,00 PLN

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information